Filiz Ekimi


Kimyasalla Demir Filiz Ekimi, FİLİZ EKME (Kimyasal Ankraj) ;
 
Betonarme yapılara yeni elemanlar eklenmesi, güçlendirme amacı ile çerçeve aralarına perde duvar konulması gibi uygulamalar eski beton ile yeni betonun kaynaştırılmasını gerektirir. Bu kaynaşma eski ve yeni betona ankrajlanmış filiz donatıları ile yapılabilir.
 
Bilindiği gibi betonarme,donatı ile betonun birlikte yük taşıması demektir. Beton basınç kuvvetlerini, donatı da çekme kuvvetlerini taşır. Birlikte yük tasıma beton ile donatı arasında tam yapışma, aderans, demektir. Donatı, inşaat demiri, kendisine gelen çekme kuvvetini beton ile ara yüzeyinde olan yapışma kuvveti ile betona aktarır. Eğer donatı betona 'yeterli' boyda, uzunlukta, konulmamış ise ya da betonla donatı arasındaki yapışma yetersiz ise betonla donatı arasındaki aderans kuvveti yetersiz kalır ve demir betondan sıyrılır.Eğer aderans yeterli yada donatı yeterli boyda konulmuş ise, donatı betondan sıyrılmaz.
Eski betonun içine yeni donatı koymak için eski betonda bir delik açılır.
Daha sonra kimyasal içerikli cam tüp deliğe yerleştirilir. Ankraj Çubuğu tüpün üzerine çakılır. Bu sırada tüp darbe ile kırılıp, beton saplama, çelik cıvata, demir filizi ile reaksiyona geçerek uygulama işlemi gerçekleştirilir.
 
Uygulama alanları:
Spor salonları, sinema salonları, demir filizi saplamaları, Ağır işlevli dübellemeler, Makina montajları, koltuk montajları, tünel kalıp uzay çatı sistemleri ankrajmanları, ray montajları gibi alanlarda Filiz Ekme uygulamaları yapılmaktadır.
 
Uygulama Şekli :
- İstenilen çaptaki dübele delik açılır.
- Kimyasal içerikli cam tüp deliğe yerleştirilir.
- Ankraj çubuğutüpün üzerine çakılır.
- Bu esnada tüp darbe ile kırılarak beton saplama (çelik civata-demir filiz) ile reaksiyona geçerek tesbit işlemi gerçekleştirilir.
 
Kullanım Alanları :
Demir filizi saplamaları, makine montajları, tünel kalıp ankrajmanları, ray montajları ve merdiven, balkon korkuluk ankrajmanları, uzay çatı sistemleri ankrajmanları, hazır işlevli tüm dübellemeler, yükleme testi hizmeti vb. gibi konularda kullanılmaktadır.